Mam przechlapane. Załamka! – A ja zaraz sfiksuję!

[English version below]

Tym razem zwroty i wyrażenia, których nie nauczycie się na kursach, ani na lekcjach, ani nigdzie indziej. Zwroty z przymrużeniem oka.

Dzięki warsztatom:

– poznacie wiele wyrażeń i zdań potocznych, np. sfiksować, ruszyć z kopyta, pójść jak po maśle, chodzić z głową w chmurach, mieć przechlapane, załamka, kolejka drinków, śmierć na chorągwi
– nauczycie się słownictwa niezbędnego do spontanicznych wypowiedzi
– zrozumiecie żywy język angielski, który możecie usłyszeć na ulicy, wśród młodych ludzi lub w filmach

Słownictwo, które Wam przedstawimy, będzie pochodzić z różnych odmian angielskiego (brytyjskiego, londyńskiego cockney, amerykańskiego, australijskiego czy irlandzkiego).

Limit miejsc: 15.

Zapisy odbywają się poprzez zakładkę Kontakt na naszej stronie.

Koszt uczestnictwa:
– 60 zł (płatność przelewem do 04.05)
– 75 zł (na miejscu w dniu warsztatów)

Dane do przelewu:
Speak at Speed
Deutsche Bank 15 1910 1048 2602 7702 1044 0001

W tytule prosimy wpisać: “Slang angielski, imię i nazwisko”.

Zapraszajcie znajomych i do zobaczenia!

Śledź wydarzenie na FB

This time we have prepared for you phrases and expressions you won’t learn anywhere else. There are seriocomic phrases for people with a great sense of humor only.

Thanks to the workshops you will:
– get to know many expressions and common sentences like:
To lose the plot, to ace something, to be for the high jump, to spark up, death warmed up, space cadet, cooking with gas, gutted, as cheap as chips
– learn the vocabulary needed for spontaneous discussion
– understand real English that you can hear in the street, among young people or in movies

The vocabulary we will present comes from different variants of English (British, London Cockney, American, Australian or Irish).

The number of places available: 15.

To sign up for the event, please use the bookmark Kontakt on our website.
When signing, write: “English slang, your name, surname”.

Invite your friends and see you there!

Participation in the event is:
– 60 PLN if you pay online until 04.05.
– 75 PLN on the day of the workshop

You can pay in the following account:
Speak at Speed
Deutsche Bank 15 1910 1048 2602 7702 1044 0001

For the title please put: “English slang, your surname and name”.

Invite your friends and see you there!

Follow the event on FB